... AŻ PO HORYZONT

Jak to się zaczęło?

 

Od pasji, po prostu. Dla literatury. Takiej, której nie trzeba pytać o narodowość, bo literatura jej zwyczajnie nie ma. Jest tylko tworzona w językach rozmaitych narodów, a to nie to samo. Powstaje w różnych warunkach narodowych, społecznych, politycznych, kulturowych itp., lecz najważniejsze są dla niej uniwersalne ludzkie doświadczenia. Takie jak miłość, przyjaźń, utrata, brak, zawód, strach, euforia, rozgoryczenie, szczęście i tyle innych, którym literatura na różne sposoby daje wyraz.

 

Literatury świata to specjalność dla tych, którzy lubią podróże po… świecie literatury, ale także innych, powiązanych z nią, dziedzinach sztuki i nauki. Oferujemy nowoczesny i zróżnicowany program studiów w zakresie literatur i kultur z wielu stron świata, wzbogacony o wyjątkowo szeroki zakres zajęć z języków obcych. Jesteśmy w tym naprawdę dobrzy, bo wszyscy na co dzień pracujemy na Wydziale Neofilologii i Wydziale Anglistyki. Językowo, kulturowo i narodowościowo to dwa najbardziej „kolorowe” wydziały na całym uniwersytecie!

 

Chcemy przekraczać granice – a nie je zamykać; pielęgnować różnorodność – a nie ją ograniczać. Jednym słowem, wspólnie poznawać literaturę i mieć z tego ogromną przyjemność.

 

Ty też chcesz?

Zapraszamy!

Media społecznościowe w Literaturach świata